این مجموعه فعالیت خود را از سال 1386 شروع کرده و با عنایت پروردگارو تلاش مستمراعضاء توانسته محصولات با کیفیت بالای جهانی را وارد و تولید نموده ودراختیاربازار مصرف قرار دهد.
عمده فعالیت این مجموعه لوازم و محصولات بهداشتی و نظافت بوده و روز به روز در پی گسترش دامنه فعالیت خود می باشد.